อุปกรณ์พันฟิล์ม

วิธีการใช้อุปกรณ์พันฟิล์ม

ขั้นตอนที่1 หมุนด้ามออก เพื่อใส่ฟิล์มยืดเข้าไป
ขั้นตอนที่2 ใส่ตัวน๊อตเข้าไปด้านข้าง
ขั้นตอนที่3 จับตัวน๊อตไว้ แล้วหมุนด้ามไปตามเข็มนาฬิกา
ขั้นตอนที่4 ตึงฟิล์มยืดออกมา
ขั้นตอนที่5 เอาส่วนที่ตึงออกมาใส่ใต้ขาสิ่งของที่ต้องพัน จากนั้นเดินพันรอบพาเลท
ขั้นตอนที่6 เมื่อพันสิ่งของเสร็จฉีดฟิล์มยืดออก
ประโยชน์ของการใช้อุปกรณ์พันฟิล์ม
1. ช่วยลดแรงงานของคนเรา 2.ทำงานสะดวกสบายมากขึ้น เวลาพันสิ่งของต่างๆ  3.ประหยัดเวลาในการทำงาน

Visitors: 61,582